Violetta Ponczek

Nazywam się Violetta Ponczek

Jestem psychologiem i seksuologiem.
Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej Psychologa.
Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie zawodowe

Udział w szkoleniach

Studia podyplomowe, kursy, fakultety

Udział w konferencjach, spotkaniach naukowych